Custom Search

אודות

מובהר כבר בתחילה כי, תוכן האתר והמידע הכלול בו אינם מהווים המלצות לטיפול רפואי ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או מתיימרים לספק מידע כזה או אחר ובכלל זה אף לא מידע רפואי, עצה רפואית, חוות דעת רפואית ובכלל – אלא אך ורק לצורך הרחבת הידע האישי של המשתמש או האורח ועל אחריותם, אף אם תוכן הדברים יכול להתפרש ככזה אשר מבטא דעה אישית או ציטוט אסכולה מסויימת.
בכל מקרה ובמיוחד באם מדובר במקרה חרום אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר (על כל ו/או איזה מחלקיו) אלא לפנות ללא דיחוי לרופא או מומחה שכן כל שימוש או הסתמכות על האתר יהיה אך ורק על אחריותם המלאה של המשתמשים והאורחים.
 

 
 

אתר זה הוא אתר אינפורמטיבי בלבד הממליץ באופן כללי על טיפול ולא כהמלצה רפואית אישית, לכן האחריות לשימוש במוצרים, ללא ייועץ אישי, חלה על הקורא בלבד.

אתר המחלות בנוי על הפלטפורמה רעיונית

נשמח לעזרה ושיתוף פעולה, הצעות ורעיונות חדשים, על מנת להנגיש בצורה נוחה את המידע באתר.

תרומות יתקבלו בברכה

נשמח לאפשר שיתוף פעולה פירסומי באתר שלנו.