Custom Search

סטרפטוקוקוס נשא

מומלץ להגיע לקליניקת טבעוני לאבחון, התייעצות וטיפול טבעי כולל תזונה, אופן השימוש באופן כללי: קיירטיב 1-2 כמוסה 3 פעמים ביום. אוליגוטיב COA ו- CU

למידע נוסף ולהדרכה 03-5399000

מובהר כבר בתחילה כי, תוכן האתר והמידע הכלול בו אינם מהווים המלצות לטיפול רפואי ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או מתיימרים לספק מידע כזה או אחר ובכלל זה אף לא מידע רפואי, עצה רפואית, חוות דעת רפואית ובכלל – אלא אך ורק לצורך הרחבת הידע האישי של המשתמש או האורח ועל אחריותם, אף אם תוכן הדברים יכול להתפרש ככזה אשר מבטא דעה אישית או ציטוט אסכולה מסויימת.
בכל מקרה ובמיוחד באם מדובר במקרה חרום אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר (על כל ו/או איזה מחלקיו) אלא לפנות ללא דיחוי לרופא או מומחה שכן כל שימוש או הסתמכות על האתר יהיה אך ורק על אחריותם המלאה של המשתמשים והאורחים.
 

 
 

אם היה לי בעבר סטרפטוקוקוס האם זה הופך אותי באופן אוטומטי לנשא?

לשאלה האם אדם שחלה בעבר והיה לו בעבר סטרפטוקוקוס, האם זה הופך אותו לנשא, התשובה היא כן. בעצם רוב האוכלוסיה נשאית של חיידקי סטרפטוקוקוס, כלומר מצב בו קיים החיידק בגוף אך ללא תסמינים קליניים כלשהם. החיידק הופך להיות מסוכן רק כאשר הגוף נכנע לו, מצב בו מתפרץ החיידק וגורם למחלה זיהומית בגוף .

לקריאה נוספת: