Custom Search

סטרפטוקוק בהריון

מומלץ להגיע לקליניקת טבעוני לאבחון, התייעצות וטיפול טבעי כולל תזונה, אופן השימוש באופן כללי: קיירטיב 1-2 כמוסה 3 פעמים ביום. אוליגוטיב COA ו- CU

למידע נוסף ולהדרכה 03-5399000

מובהר כבר בתחילה כי, תוכן האתר והמידע הכלול בו אינם מהווים המלצות לטיפול רפואי ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או מתיימרים לספק מידע כזה או אחר ובכלל זה אף לא מידע רפואי, עצה רפואית, חוות דעת רפואית ובכלל – אלא אך ורק לצורך הרחבת הידע האישי של המשתמש או האורח ועל אחריותם, אף אם תוכן הדברים יכול להתפרש ככזה אשר מבטא דעה אישית או ציטוט אסכולה מסויימת.
בכל מקרה ובמיוחד באם מדובר במקרה חרום אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר (על כל ו/או איזה מחלקיו) אלא לפנות ללא דיחוי לרופא או מומחה שכן כל שימוש או הסתמכות על האתר יהיה אך ורק על אחריותם המלאה של המשתמשים והאורחים.
 

 
 

האם חיידק סטרפטוקוק בהריון עשוי להשפיע על העובר או על ההריון? איך ניתן לבדוק לאחר הלידה אם התינוק נדבק בחיידק במהלך הלידה?

חיידק סטרפטוקוק בהריון אכן עשוי להשפיע על העובר או על ההריון, ויכול לגרום לפקיעת מים מוקדמת ולהפלה וכן לפגיעה בעובר שיסבול מחסרים תנועתיים ועיכוב בהתפתחות עד כדי פיגור שכלי.

לאחר הלידה ניתן לבדוק אם התינוק נדבק במהלך הלידה ע"י בדיקת דם או משטח גרון כמו למבוגרים.

לקריאה נוספת: